2020-01-28

Cenniki

 

Ceny usług szpitalnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem, które pozwala na refundację NFZ jest ustalany wg stawek Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP).
Na wycenę mają wpływ:
- tryb przyjęcia
- wiek i płeć pacjenta
- rozpoznanie medyczne (ICD10)
- zastosowane procedury medyczne (ICD9)
- długość hospitalizacji
- tryb wypisu
- w niektórych przypadkach także koszt zużytych materiałów medycznych i badań diagnostycznych

Pobyt na oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla osób nie objętych ubezpieczeniem, które pozwala na refundację NFZ jest wyceniany wg skali TISS +

Pobyt na oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla osób nie objętych ubezpieczeniem, które pozwala na refundację NFZ jest wyceniany wg stawki za 1 osobodzień pobytu.

Cena za poradę lekarską w Centralnej Izbie Przyjęć osób nie objętych ubezpieczeniem, które pozwala na refundację NFZ  - 50,00 PLN

Za przechowywanie zwłok do 72 godzin koszty ponosi szpital.
Odpłatność za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin:
    - według cennika w załączniku

Usługi diagnostyczne dla osób prywatnych, które nie są w trakcie hospitalizacji w naszej placówce w załącznikach poniżej:

 

Załączniki

  Za przchowywanie zwłok.pdf 435,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Usługi medyczne ni...andardowe.pdf 47,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badanie EKG oraz Wysiłkowe.pdf 44,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badanie Endoskopowe.pdf 43,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badanie RTG.pdf 50,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badanie TK.pdf 34,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badanie USG.pdf 45,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badania laboratoryjne.pdf 194,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Badania Bakteriologiczne.pdf 51,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się